Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Společnost

​Hasiči v Janové vstupovali do registru dárců kostní dřeně

Podat pomocnou ruku nemocným s poruchou krvetvorby se v průběhu Dne hasičů v Janové v sobotu 1. července rozhodlo celkem 21 zájemců. U odběrů byl již tradičně tým hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice.

Ukázky zásahů, první pomoci, požárního sportu, hasičské techniky, ale také soutěže a vstup do registru dárců kostní dřeně. Takový byl Den s hasiči v Janové.

Hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní, tady nejsou pouze kvůli zdolávání požárů a likvidaci dopravních nehod, ale mají na starost širokou škálu pomoci při ochraně osob a majetku. Kdykoliv se naskytne nějaká možnost pomoci druhým, neváhají,“ komentoval Vít Kopecký ze SDH Janová, hlavní organizátor akce.

Hasiči chodí nejen darovat krev, ale rozhodli se podpořit i dárcovství kostní dřeně. „Akce se zúčastnilo zhruba osm set lidí, z toho byly bezmála tři stovky dětí a dospívajících, a také stovka hasičů. Pokud odečteme ještě návštěvníky, kteří už v registru jsou, případně nesplňují věkovou hranici nebo nemohou být dárci ze zdravotních důvodů, považuji počet registrovaných za obrovský úspěch,“ dodal Kopecký. Sám je pravidelným dárcem krve, v registru ale zatím nebyl.

V sobotu se registroval mezi prvními. „Největší motivací pro mě byla moje mladší sestra, která v minulosti onemocněla leukémií, naštěstí léčba tehdy nevyžadovala transplantaci kostní dřeně. Za mě možnost někomu darovat kostní dřeň velmi malá oběť osobní pohody za záchranu lidského života,“ vysvětlil.

Aktivitu hasičů pochválily i pracovnice hematologického a transfuzního oddělení, které zajišťovaly vstup do registru. Ten zahrnoval vyplnění dotazníků a odběr vzorku výtěrem z dutiny ústní.

„Atmosféra byla velmi příjemná. Přišli nás pozdravit i dárci, kteří k nám na oddělení přicházejí pravidelně darovat krev, a to nejen z řad hasičů, ale také městské policie či zdravotníků z nemocnice a mnozí, kteří splňovali podmínky, také vstoupili do registru,“ uvedla všeobecná sestra Zdena Nesvadbová. Pochválila také studentky partnerské zdravotnické školy vsetínské nemocnice (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), které na vedlejším stanovišti vedly nácvik první pomoci, obvazové techniky i soutěže se zdravotnickou tematikou.