Nejnovější zprávy: ​Mezinárodní týden turistiky na Valašsku 2024 spustil registraci Děravá střecha radnice v Karolince zřejmě způsobila výpadek počítačů

Společnost

Domovníci v romských lokalitách opět dostanou peníze z kraje

Po čtyřleté pauze se Zlínský kraj opět vrací k obnovení práce domovníků v romských lokalitách, kteří dohlížejí na pořádek a pomáhají s integrací národnostní menšiny do života majoritní společnosti.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Částku 200 tisíc korun pro spolek ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, schválili radní Zlínského kraje. Tato dotace je určena na činnost domovníků ve vybraných lokalitách s cílem pomoci začleňovat romskou menšinu do života společnosti. Projekt bude realizován v Holešově a v Uherském Brodě – v každém městě bude působit jeden domovník.

Projekt domovnictví byl ve Zlínském kraji realizován již v letech 2012 až 2018, kdy jej bývalé vedení kraje zrušilo. Navazoval již na dřívější projekt terénní práce v romských lokalitách, který byl praktikován již od roku 2006. „Rozhodli jsme se opět na tuto praxi navázat, protože se domníváme, že je to potřebná a osvědčená metoda, jak v určitých vyloučených lokalitách udržet pořádek,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Institut domovníka je jedním z nástrojů integrace romské menšin. „Funkci vykonávají zásadně jen romští občané, kteří mají v místním společenství autoritu a respekt. Dohlížejí na pořádek, na technický stav budov, zprostředkovávají komunikaci nájemníků s úřady, vykonávají dohled v domech, kontrolují užívání bytů i jejich technický stav,“ upřesnila práci domovníků Hana Ančincová.