Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Společnost

​Batův kanál zahájil letošní sezónu

Podle odborníků má vodní cesta potenciál až 200 tisíc návštěvníků za sezonu.


Autor: Povodí Moravy

Správce Baťova kanálu, Povodí Moravy, s. p., dokončil modernizaci přístavu ve Veselí nad Moravou a pracuje na dalších akcích, které zvýší komfort i bezpečnost plavby na Baťově kanálu.

Kromě oprav opevnění v uceleném úseku Veselí – Vnorovy plynule probíhají práce na novém přístavišti Kunovský les. Společně s tím Povodí Moravy připravuje rozsáhlou modernizaci rejd plavebních komor a stavbu nového přístavu Napajedla. Modernizace rejd plavebních komor proběhne na 11 zdymadlech a zvýší bezpečnost a plynulost plavby zejména při vjezdu a výjezdu z plavebních komor.

Nový přístav Napajedla se stane největším přístavem na celém Baťově kanálu a výrazně navýší kapacitu pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stání rekreačních plavidel. „Přístav Napajedla poskytne stání až pro 77 plavidel a současně nabídne návštěvníkům Baťova kanálu nejmodernější zázemí pro plavbu a rekreaci. Přístav bude navíc plnit i ochrannou funkci během povodní. Přípravy vrcholí a rádi bychom začali se stavbou už v příštím roce,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák.

Další rozvoj rekreační plavby na Baťově kanále bude podpořen také Ředitelstvím vodních cest ČR díky výstavbě infrastruktury vodní cesty ve dvou hlavních oblastech. „Předně se jedná o prodloužení splavné vodní cesty do atraktivních destinací, které přinese jak nové návštěvníky, tak i nabídne další možnost plavby mimo dnes již zaplněné úseky vodní cesty. Věřím, že splavnění do Hodonína začneme po dokončení výběru zhotovitele stavby již letos budovat. Povolovací proces prodloužení na sever do Kroměříže plavební komorou Bělov ještě zabere nějaký čas. Novou příležitostí pak je plavební okruh mezi Vnorovy a Veselím nad Moravou,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

„Druhou oblastí je zvyšování přístavních kapacit výstavbou nových přístavů např. Slovácko, vybavených i všemi potřebnými službami, protože dosavadní přístavy jsou v sezóně zaplněny plavidly. Na přelomu letošního a příštího roku začneme rozšiřovat přístaviště Strážnice, v dalších letech pak budou prodloužena přístaviště v Napajedlech a v Uherském Ostrohu,“ dodal.

Veselská radnice je připravena podporovat projekty, které pomůžou městu i celému regionu růst. „Můžeme jen opakovat, jak jsme velmi rádi, že se ve Veselí nad Moravou podařilo zrealizovat hned tři velké investiční akce – jedna je v gesci města, další probíhaly pod záštitou Ředitelství vodních cest a Povodí Moravy. Celá myšlenka využití Baťova kanálu pochází právě z našeho města, konkrétně od městského architekta pana Iva Ondračky, který stál u ideji proměnit nevyužívaný průplav propojující města k rekreaci a zvýšení potenciálu cestovního ruchu nejen v našem městě, ale celém regionu,“ popsal důležitost Baťova kanálu starosta města Veselí nad Moravou, Petr Kolář.