Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

Adoptujte si dub v zahradě Miroslava Zikmunda. Zasadí jej na podzim

​Startuje hromadná adopce stromu Miroslava Zikmunda. Veřejnost může přispět na obnovu rozsáhlé zahrady Zikmundovy vily.


Autor: Zikmundova vila

Nadační fond Zikmundova vila spustil v polovině roku 2024 projekt na obnovu zahrady Miroslava Zikmunda. Aktivně se má nyní možnost podílet také veřejnost. Celý výtěžek bude využitý na výsadbu nových stromů, instalaci laviček nebo na opravu plotu.

„Zahrada, která byla vždy pro slavného cestovatele místem klidu a inspirace, potřebuje citlivou obnovu, aby mohla opět zářit ve své původní kráse,“ uvedl předseda Nadačního fondu Zikmundova vila Čestmír Vančura a doplnil, že cílem je nejen obnovit původní krajinářský design, ale také integrovat udržitelné zahradnické praktiky a vytvořit prostor pro vzdělávání a kulturu pro budoucí generace.

Získat prostředky na náročnou renovaci rozsáhlé historické zahrady, která se rozkládá na ploše 8700 m², se nadační fond rozhodl prostřednictvím veřejné adopce. Od 2. července má tak možnost přispět k obnově zahrady prakticky kdokoli, a to formou hromadné adopce stromu Miroslava Zikmunda. „Každý, kdo si zakoupí lístek v hodnotě 1000, 3000 nebo 5000 Kč, se stane spolupatronem dubu sloupovitého, který bude v zahradě nově vysazený na podzim. Přispěvatel také obdrží certifikát o adopci a jeho jméno bude uvedeno na pamětní desce u stromu,“ vysvětlila ředitelka nadačního fondu Dagmar Výlupková.

Pro příznivce a podporovatele vily uspořádal nadační fond už v závěru měsíce května také speciální aukci. Nechyběl zde ani cestovatel a přítel Miroslava Zikmunda, Petr Horký a další významní hosté. Mezi dvanácti dražebními položkami se objevila například bříza bílá, kterou osobně sázel Miroslav Zikmund ještě v roce 2020 nebo třeba zahradnická košile Miroslava Zikmunda. Celkově se jednotlivé položky vydražily za 492 000 Kč. Úspěšní dražitelé si na památku odnesli ilustrace s tématem zahrady od umělkyně Evy Davidové. „Děkujeme všem, kteří se aukce zúčastnili nebo se teprve plánují zapojit do hromadné adopce a přispějí tak ke společnému úsilí o obnovu této významné zahrady,“ vyjádřil slova díků Čestmír Vančura.

Běžná údržba zahrady je realizována průběžně už od převzetí vily nadačním fondem v roce 2020. Nová výsadba a vlastní obnova bude zahájena na podzim roku 2024 na základě zpracované studie od renomované architektonické kanceláře Ateliér Krejčiříkovi. Celkový rozpočet je plánovaný ve výši 1 – 1,5 mil. Kč.

Historie zahrady vily Miroslava Zikmunda

  • Počátky zahrady (1934-1935): Zahrada byla založena s aktivní účastí první obyvatelky domu, Marie Januštíkové, v letech 1934–1935. V té době zahrada kombinovala užitkové i okrasné prvky.
  • Rozvoj zahrady (po roce 1942): Po zakoupení pozemku Elmarem Klosem byla zahrada v průběhu 11 let rozšířena o širokou škálu stromů a keřů, včetně 60 jehličnatých stromů, různých druhů ovocných stromů a keřů.
  • Změny provedené Miroslavem Zikmundem: Miroslav Zikmund, po přestěhování do vily v roce 1953, provedl několik významných změn, včetně pořízení nového stromoví, předláždění chodníčků a vytvoření kaskádových teras. Jeho zásahy zahrnovaly i přidání okrasných prvků, jako byly tamaryšek, smuteční smrky, růžové keře a další, což zahradě dalo charakter lesoparku. Zároveň započal s podrobnou dokumentací zahrady, kterou dále vedl více jak 60 let a pečlivě ji zaznamenával do jednoho plánu.

O Nadačním fondu Zikmundova vila: Nadační fond Zikmundova vila se zaměřuje na ochranu a rozvoj odkazu Miroslava Zikmunda a jeho vily. Fond podporuje projekty zaměřené na obnovu a udržitelnost, vzdělávání a kulturu, které odrážejí bohatou historii a dědictví tohoto významného místa.