Nejnovější zprávy: Do lázní se po dvou letech vrací Festival Janáček a Luhačovice Dobrovolníci uklidili Valašské Meziříčí. Nasbírali 1,5 tuny odpadu

Společnost

​Zlínská univerzita podepsala nové smlouvy s těmi na Ukrajině

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně podepsala dvě nové partnerské smlouvy s ukrajinskými univerzitami. Konkrétně s Národní akademií umění ve Lvově a Charkovskou státní akademií designu a umění.


Autor: UTB

Škola zároveň přijala z obou škol také studentky na semestrální studijní pobyt. Výuku absolvují na Fakultě multimediálních komunikací (FMK). Již v průběhu března a dubna přijelo na univerzitu 18 studentů z Ukrajiny, kteří se zapojili do výuky v rámci akreditovaných studijních programů v českém i anglickém jazyce.

„Těší mě, že se mezinárodnímu oddělení i fakultám podařilo rychle zareagovat, studenty přijmout a poskytnout jim veškerý servis, který potřebují. Naše univerzita tak i nadále pomáhá Ukrajině zasažené válkou, soustředíme se zejména na pomoc ukrajinským studentům a vysokoškolským institucím,“ uvádí rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Pro studenty z Ukrajiny univerzita připravila speciální intenzivní kurzy českého jazyka, které by jim měly pomoci s integrací do české společnosti. Další kurzy na podporu integrace se budou realizovat v průběhu léta a podzimu 2022.

Zlínská univerzita již dlouhodobě spolupracuje s desítkami univerzit z Ukrajiny v oblasti vzdělávání, společných projektů, výměnných studijních programů a vědy. „Spolupráce je nyní o to intenzivnější, protože studenti i akademičtí pracovníci z válkou postižené země potřebují podmínky na rozvoj svého vědomostního a profesního potenciálu, který bohužel nemohou v aktuálních podmínkách na Ukrajině realizovat. Proto jsme vytvořili speciální program na podporu spolupráce s ukrajinskými vysokými školami,“ dodává rektor UTB Vladimír Sedlařík.

Díky tomuto programu vzniknou společné studijní programy, budou podpořeny další příjezdy ukrajinských akademických a vědeckých pracovníků a připravují se také další kurzy na podporu integrace ukrajinských studentů a uchazečů o studium.