Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Aktuálně

Zlín koupila královna vdova Eliška Rejčka 28. února 1322. Město událost oslaví mší a besedou

Historickou událost přiblíží představení faksimile s první zmínkou o městě, beseda odborníků s dobovým hudebním doprovodem a následná mše svatá. Listina pak bude další dny vystavena pro veřejnost.


Autor: Město Zlín

Roku 1322 Zlín poprvé vystupuje v písemných pramenech, když královna-vdova Eliška Rejčka koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerberka majetky na Moravě. Mezi nimi se objevuje také městečko Zlín. O tomto prodeji se dochovaly hned čtyři listiny, což je nepochybně unikát. Dvě listiny o prodeji majetku Fricka z Egerberka jsou datovány 28. února 1322 a právě v tento den o 700 let později bude zlínské veřejnosti představena, pro Zlín speciálně vyrobená faksimile, čili věrná kopie, této listiny.

Dne 28. února 2022 se od 17 hodin v hlavním sále zámku Zlín uskuteční beseda s názvem První zmínka aneb Bylo, nebylo? s historiky Tomášem Somerem a Tomášem Borovským, kteří veřejnosti objasní okolnosti vzniku listiny a přiblíží také dobu 14. století na Moravě. Moderátorem bude ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Pořadatelem akce je město Zlín, spolupořadatelem Státní okresní archiv Zlín a realizátorem pak kulturní a kreativní centrum Živý Zlín.

Pořad je prvním ze sedmi setkání nad historií města formou besedy a tématického hudebního doprovodu. V roli hostů Davida Valůška se představí někteří jeho kolegové odborníci spolupracující na právě vznikající publikaci o dějinách Zlína. Zazní také ukázky dobové hudby v dramaturgii hudebnice Renaty Smetkové. Faksimile pak bude k vidění pro širokou veřejnost v prostorách hlavního sálu zámku do neděle 6. března, vždy v čase 15 - 17 hodin.

Po skončení besedy proběhne v kostele sv Filipa a Jakuba ve Zlíně mimořádná mše svatá věnovaná výročí města. Ta začne v 18.30 hodin. Obřad bude možné sledovat také online na youtube kanále římskokatolické farnosti s. Filipa a Jakuba Zlín.

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. je odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se sociálními a kulturními dějinami vrcholného a pozdního středověku a dějinami dějepisectví.

Mgr. Tomáš Somer, Ph.D. je odborný asistent Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se hospodářskými a sociálními dějinami střední Evropy ve 13. a 14. století.