Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Aktuálně

Voda ze zámeckých rybníků v Holešově půjde zpět do potoka

Nový odvod ze zámeckých rybníků navede vodu zpět do říčního koryta Rusavy namísto protékání kanalizačním řadem města.


Autor: Město Holešov

Holešovská zámecká zahrada nyní hostí kromě návštěvníků těžkou techniku, která provádí náročné výkopové práce. Jedná se o vybudování nového odvodu vody ze zámeckých rybníků. Díky tomuto řešení se voda bude vracet nejkratší cestou přímo do toku řeky Rusavy místo protékání kanalizačním řadem města, jako tomu bylo doposud. Práce probíhají už více než měsíc a ještě budou přibližně stejnou dobu probíhat. Dále bude následovat úprava terénu tak, aby zahrada byla připravena na hlavní turistickou sezonu. Tato etapa si vyžádala finanční prostředky ve výši necelých dvou milionů korun.

Plynule tak navázala na opravu mlýnského náhonu v zámecké oboře od vantroků přes Rusavu k nátokovému objektu, což byla investice, vyžadující pečlivou přípravu a snadné nebylo ani samotné provedení. Opravu mlýnského náhonu se podařilo dokončit koncem minulého roku. Obnášela úpravu koryta, vybudování a obnovu odkalovacích tůní, obnovu stavidel, nové napájení rybníku Kačák, opravu kaskády, zpevnění břehů atd. Náklady na samotnou opravu náhonu dosáhly k devíti milionům korun, dotace z MŽP činila sedm milionů korun. Dalších tři miliony korun stály přípravné práce.

O provoz mlýnského náhonu a o zámecké rybníky se nyní budou starat Technické služby Holešov. „Budou mít na starosti napouštění rybníků, hlídání hladin tak, aby voda nepřetékala nebo naopak nechyběla a nedocházelo k úhynu ryb. Dále máme v rámci nátoku nové měření průtoku, abychom věděli, kolik vody odchází z Rusavy do zámeckého vodního systému,“ upřesňuje starosta města Holešova Rudolf Seifert.

V zámecké zahradě byl obnoven ovocný sad, vybudován byl odpočinkový altán a probíhá revitalizace zeleně.