Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Společnost

​Vesnicí roku 2022 ve Zlínském kraji je Zašová

Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku letos získala obec Zašová. Vyhlášení výsledků 26. ročníku soutěže se uskutečnilo ve středu 22. června v sídle Zlínského kraje.Gratulaci od hejtmana přijal starosta obceJiljí Kubrický. Ocenění však obdržely také další obce.


Autor: Jiří Balát

„Zlínský kraj, to jste vy, naše vesnice a města. O vaše obce se dobře staráte, investujete zde, opravujete, pořádáte akce pro lidi. Zkrátka už na první pohled je u vás vidět kus dobře odvedené práce, na kterou můžete být právem hrdí. Za to vám chci poděkovat nejen jménem svým, ale i celé Rady Zlínského kraje, a zároveň vám popřát hodně sil a elánu do další práce,“ uvedl směrem k přítomným starostům oceněných obcí hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zlatá stuha byla obci Zašová udělena za dlouhodobý, komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, za podporu a vzájemnou spolupráci občanů napříč generacemi, za příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství včetně respektování architektonických hodnot a souvislostí a také za harmonické propojení místních částí. Obec Zašová postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2022. Nejedná se přitom o první úspěch Zašové v této soutěži, v krajském kole byla už oceněna v roce 2000 Bílou stuhou a v roce 2010 Modrou stuhou.

„Ocenění Zlatou stuhou vnímám jednak jako zadostiučinění za všechnu práci, kterou se v poslední době v Zašové podařilo udělat, ale především je to odměna pro naše občany, kteří se podílejí na společenském životě i na dalších aktivitách v naší obci,“ řekl starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Ve 26. ročníku soutěžilo celkem 10 obcí ze čtyř okresů ve Zlínském kraji. Ve dnech 13, 14. a 16. června 2022 navštívila hodnotící komise všechny přihlášené obce. Každá z nich měla k dispozici 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova. Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 16. června v obci Dolní Němčí.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími úřady a organizacemi. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic i seznámit širokou veřejnost s významem venkova.

Výsledky krajského kola

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Zašová, okres Vsetín

Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Veselá, okres Zlín

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

obec Dolní Lhota, okres Zlín

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Diplom za udržování lidových tradic

obec Poličná, okres Vsetín

Další ocenění

Diplom Zlatá cihla (kategorie B) – obec Zašová, Komunitní dům seniorů

Diplom Zlatá cihla (kategorie C) – obec Dolní Lhota, okres Zlín, Kostel Panny Marie Karmelské

Cena naděje pro živý venkov – obec Malá Bystřice, okres Vsetín

Obec Malá Bystřice postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.

Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji – Jana Janíková, za literární tvorbu

Fulínova cena za květinovou výzdobu v obci – obec Žlutava, okres Zlín

Mimořádná ocenění krajské komise

Mimořádné ocenění za projektovou připravenost – obec Vítonice, okres Kroměříž

Mimořádné ocenění za podporu kulturního a společenského života – obec Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž

Mimořádné ocenění za výjimečnou archeologickou expozici – obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním předání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 ve vítězné obci.