Nejnovější zprávy: ​Týden kultury přiveze do Velkých Karlovic známé herce, koncerty a Rodinný den Zlínem poběží na dva tisíce závodníků. Čekejte omezení dopravy

Společnost

​Vedení kraje se v Luhačovicích setkalo se starosty

Sto šedesát starostů z celé východní Moravy se setkalo ve čtvrtek 12. května s vedením Zlínského kraje v Luhačovicích.


Autor: Jiří Balát

Smyslem setkání bylo nejen sdělit představitelům obcí aktuální informace, ale také umožnit jim zeptat se na všechno, co je zajímá, vyslechnout si jejich názory a získat od nich podněty a připomínky pro další spolupráci.

„Na tom, že se v našem kraji dobře žije, máte velkou zásluhou právě vy, starostky a starostové. Když člověk projíždí městy a obcemi v našem kraji, je na první pohled vidět kus dobře odvedené práce, na kterou můžete být právem hrdí. Já i mí kolegové z Rady Zlínského kraje si vaší práce velmi vážíme a děkujeme vám za ni,“ řekl v úvodu setkání hejtman Radim Holiš.

Hejtman starosty seznámil s personálními změnami na krajském úřadě, informoval je o novinkách v Krajské nemocnici Tomáše Bati a také o dotacích pro třináct obcí s rozšířenou působností, přiblížil aktuální situaci ohledně pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a pozval starosty na akce pořádané Zlínským krajem. Náměstek hejtmana David Vychytil se ve svém příspěvku zabýval pohledem na aktuální ekonomickou situaci ve Zlínském kraji.

Radní Zuzana Fišerová představila Národní plán obnovy pro oblast kultury a informovala také o aktuálních kapacitách škol a školských zařízení Zlínského kraje v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny. Radní Jiří Jaroš přiblížil starostům tématiku vysokorychlostních sítí v obcích a řeč byla také o krajských projektech zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti a ePortálu Zlínského kraje. Radní Zbyněk Fojtíček mluvil o nejvýznamnějších realizovaných a připravovaných investičních akcích ve Zlínském kraji.

Náměstek hejtmana Radek Doležel pak ve své prezentaci mimo jiné hovořil o aktuální přípravě a realizaci staveb na krajské silniční síti a také o změnách v Integrované dopravě Zlínského kraje od 1. července 2022, které budou spočívat v úpravě ceníků kilometrického tarifu a zavedení časového jízdného.

Další příspěvky byly věnovány například vývoji nakládání s komunálními odpady na území Zlínského kraje, informacím ze sociální oblasti, možnostem snížení energetické náročnosti obcí, kotlíkovým dotacím, Digitální technické mapě nebo projektu Chytrý kraj. Na závěr byla starostům představena nová vizuální identita Zlínského kraje.