Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Byznys

Ve Zlínském kraji založili centrum vzdělávání pro průmysl 4.0

Budovat efektivní systém spolupráce ve zlínském regionu v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměřením na nové požadavky měnícího se trhu práce. Nejen to si klade za cíl nově založené Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Partnery novéjho centra jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a odborné poradenské společnosti TREXIMA, spol. s r.o. a CE-PA, spol. s.r.o. V Baťově vile byly dnes podepsány zakládací listiny.

Cílem založení společného centra je řešit problémy v oblasti nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na regionálním trhu práce. Na základě poptávek firem se budou připravovat vzdělávací programy na míru, které povedou ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro nově vznikající pracovní obory.

Již v rámci přípravy založení nového centra byly zmapovány potřeby vzdělávání ve firemním sektoru. Od září se tak mohou zaměstnanci firem ve Zlínském kraji vzdělávat v oblastech jako je zpracování technické dokumentace s využitím SW pro tvorbu technických výkresů, vytváření prostorového modelu programem na tvorbu 2D a 3D objektů, programování a seřizování CNC strojů v oblasti strojírenství a plastikářské výroby, mechatronika pro automatizovanou průmyslovou výrobu a další.

„Celoživotní vzdělávání je jednou z priorit Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro následující období 2021+. Projekt Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 zapadá do naší strategie a bude jedním z nástrojů naplňování této priority. Chceme výrazně rozšířit naše možnosti celoživotního vzdělávání směrem veřejnosti a k firemnímu sektoru, současně chceme naše služby profesionalizovat,“ popisuje rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík a dodává: „Ve spolupráci s partnery vznikne systém koordinace dalšího vzdělávání modelovaného přímo na potřeby firemního sektoru v oblasti Průmyslu 4.0 se zapojováním odborných kapacit univerzity“.

„Dlouhodobě se věnujeme rozvíjení spolupráce s firmami pro efektivní budování systému firemního vzdělávání. Založení Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 je nezbytným a důležitým krokem pro nastavení základních podmínek budoucí konkurenceschopnosti regionu,“dodává Jaroslav Škývara, zakladatel společnosti CE-PA, spol. s.r.o a první ředitel centra.

„Společnost TREXIMA má zkušenosti z budování celostátních systémů jako je například Národní soustava kvalifikací. Tři desítky let také napomáháme firmám zlepšovat jejich procesy rozvoje zaměstnanců. V poslední době se zaměřujeme i na podporu spolupráce středních odborných škol s podniky. Založení Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 pro nás představuje příležitost propojit tyto oblasti a vytvořit ve Zlínském kraji fungující prostředí, kde lidé budou mít šanci získat i v dospělosti nové dovednosti, které ocení zdejší zaměstnavatelé“, komentuje založení ústavu Jaromír Janoš, jednatel poradenské společnosti TREXIMA.

Partnerem se stala také Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která pomáhá svým členům řešit otázky spojené s podnikáním. Dlouhodobým tématem je zaměstnanost v regionu.

„Na základě sběru a vyhodnocování dat identifikujeme potřeby regionálního trhu práce. V důsledků změn, které trh práce pomalu zaznamenává, je prioritou rozšiřování znalostí a kompetencí nutných pro uplatnění v Průmyslu 4.0. Získání nových dovedností je aktuální pro zaměstnance, aby zvýšili svou uplatnitelnost. Cílem Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 je dosáhnout koordinovaného řešení problémů regionálního trhu práce přes zapojení zaměstnavatelů, regionálního školství a ostatních vzdělávacích institucí,“ uzavírá ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Iveta Táborská.

Průmysl 4.0 představuje nový fenomén, ve kterém dochází k postupné robotizaci a automatizaci výrobních procesů. Prudký rozvoj v oblasti umělé inteligence přinese v brzké době zcela zásadní změny do všech oblastí společenského života. To se neobejde bez nových požadavků zaměstnavatelů na trhu práce, kde bude narůstat poptávka po technicky vzdělaných lidech, schopných se adaptovat na tento rozvoj. Změny vzdělávacího systému se budou týkat všech – od těch nejmenších až po oblast vzdělávání dospělých, a musí být postavené na úzké spolupráci vzdělávacích institucí a firem.