Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Byznys

Ve VaKu Zlín posílí mandát menší akcionáři. Rozhodli o tom zastupitelé

Zlínští zastupitelé podpořili na svém mimořádném zasedání hlavní zásadní změny ve fungování vodáren.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Zkrácení doby trvání smlouvy se společností Moravská vodárenská, a.s. (dále jen MoVo) o provozování vodovodní infrastruktury o 5 let (do roku 2029 místo do roku 2034), zásadní změna způsobu provozování vodárenské infrastruktury nebo změna stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen VAK Zlín) tak, aby byl posílen hlas menších akcionářů.

Delegát města Zlína tak bude hlasovat na dubnové valné hromadě VAK Zlín pro schválení celé této transformační dokumentace včetně všech souvisejících dokumentů.

„Statutární město Zlín takto veřejně deklaruje, že v případě, že dojde na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., ke schválení tzv. transakční dokumentace a dojde tak od 1. 7. 2022 k zavedení provozního modelu dle této transakční dokumentace, bude město Zlín podporovat a případně v rámci svých možností a oprávnění vyžadovat plnění jednotlivých transakčních dokumentů. A to včetně zařazení jednotlivých investičních akcí do investičního plánu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., v souladu s tzv. Investičním memorandem, které je součástí řečené dokumentace,“ veřejně deklaroval na mimořádném jednání zastupitelstva primátor města Zlína Jiří Korec, který byl zastupitelstvem zvolen delegátem na dubnovou valnou hromadu VAK Zlín.

Navržené změny vycházejí z výsledků mediačního řízení mezi městy Fryšták a Otrokovice a společnostmi VAK Zlín a MoVo. Změny mají vést ke změně provozního modelu vodáren, k rychlejšímu ukončení stávající provozní smlouvy s MoVo a v konečném důsledku i k ukončení dlouholetých soudních sporů, které souvisely právě se zavedením současného provozního modelu.

„Pokud návrh transformace projde i na valné hromadě, bude tím jasně definovaný konec současného provozního modelu i budoucnost vodárenství na Zlínsku. Účastníci mediace odvedli obrovský kus dobré práce a zaslouží si poděkování, obzvláště zástupci měst Otrokovice a Fryšták, které město Zlín svými kroky podporovalo s cílem vyřešit dlouholeté spory a hlavně vrátit vodu do rukou měst a obcí na Zlínsku. Transformací se tohoto cíle dosáhne, protože již od počátku budou mít města a obce prostřednictvím VAK Zlín 75% podíl v nové provozní společnosti. Právní i ekonomická analýza nám doporučila tyto změny schválit,“ uvedl primátor města Jiří Korec.

Valná hromada společnosti VAK Zlín, na které se bude rozhodovat o transformaci vodárenství, se koná 25. dubna 2022.