Nejnovější zprávy: ​Herec Slováckého divadla Zdeněk Trčálek: Večer šohaj, ráno ogar! Luhačovice lákají na toulky za architekturou

Společnost

Tržnice a krásenský břeh Bečvy ve Valašském Meziříčí se promění

Světově oceňovaný ateliér CHYBIK+KRISTOF zpracoval pro Valašské Meziříčí studii revitalizace pravého břehu Rožnovské Bečvy v centru Valašského Meziříčí. Do budoucna zde vznikne „Meziříčská náplavka“. Zastupitelé schválili zahájení projektových prací.


Autor: Město Valašské Meziříčí

Radnice aktuálně připravuje soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. „Zahrnovat bude komplexní revitalizaci krásenského břehu Bečvy včetně tržnice. Chybět samozřejmě nebude ani nezbytná úprava zeleně, osvětlení prostoru pod mostem a související mobiliář. Během přípravy jsme se tak po náročných diskuzích dohodli s Povodím Moravy na podobě celého prostoru. V následujících letech zde vznikne Meziříčská náplavka, které ještě víc zatraktivní centrum našeho města a naváže na opravený most, ulici Mostní a nové náměstí,“ uvedla s úsměvem místostarostka Yvona Wojaczková.

Město počítá s tím, že cena projektových prací nepřesáhne 1,5 milionu Kč. Pokud půjde vše podle plánu, měly by stavební úpravy probíhat v součinnosti s opravou přilehlého silničního mostu, který je součástí průtahu městem. Zde počítá ŘSD se zahájením prací v roce 2025.