Nejnovější zprávy: Martina Hešová. Neúnavná zakladatelka mládežnických cimbálovek ve Zlíně Háčkované hračky budou dělat radost v Kroměřížské nemocnici

Společnost

​Studenti si v budově 21 vyzkoušeli práci krajských zastupitelů

Mladí demokraté uspořádali na konci minulého týdne na krajském úřadě simulaci jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Studenti si vyzkoušeli práci krajských zastupitelů a diskutovali s představiteli kraje o aktuálních tématech.


Autor: Zlínský kraj

Studenty nejprve čekala přednáška na téma fungování veřejné správy a poté debata s radními, které se zúčastnili náměstek hejtmana Lubomír Traub a krajští radní Jiří Jaroš a Zbyněk Fojtíček. Poté se už seznámili s jednacím řádem zastupitelstva, rozděleni byli do zastupitelských klubů a následovalo simulované jednání krajského zastupitelstva.

„Bylo pro mě radostí strávit čas s mladými lidmi, kteří se aktivně zajímají o věci veřejné a dění kolem sebe a není jim lhostejná budoucnost našeho kraje. Věřím, že i pro ně to bylo zajímavá zkušenost a že si odnesli spoustu nových informací a poznatků o fungování krajské samosprávy,“ uvedl radní Jiří Jaroš, který má ve své gesci oblast mládeže a sportu. Že se tuto akci podařilo uspořádat, uvítala také statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.