Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Aktuálně

Slavičín rozšiřuje parkovací místa na sídlišti i pod zámkem

Osmadvacet nových parkovacích míst právě vzniká na ulici Dlouhá na slavičínském sídlišti Malé Pole. Začalo se s frézováním krajnice u panelových domů, kde pod stromy budou nová podélná místa k parkování.


Autor: Město Slavičín

„Situace s parkováním na sídlištích obecně není příliš dobrá, počet aut se stále zvyšuje a místa spíše ubývá. Proto jsem rád, že jsme se do tohoto projektu mohli konečně pustit,“ řekl starosta města Tomáš Chmela.

Práce na silnici budou prováděny tak, aby zůstala stále průjezdná. Po dokončení vznikne osmadvacet podélných míst ke stání. „Vzhledem k tomu, že je ulice Dlouhá na dnešní poměry hodně široká, bude i po přidání parkovacích míst průjezdná oběma směry,“ podotkl starosta Chmela.

Výstavbu parkovacích míst hradí město ze svého rozpočtu, jde o částku 1,7 milionu korun bez DPH. Parkování zde vznikne při zachování obousměrného provozu na místní komunikaci a zachována bude také stromořadí, které podélně ulici lemuje.

Další parkoviště chce Slavičín dobudovat také v lokalitě u Zámeckého parku. Jedná se o zásadní přestavbu stávající neutěšené parkovací plochy pod hotelem Zámek Wichterle. „Vzhledem k blízkosti Zámeckého parku jsme volili moderní vsakovací parkoviště, které pomůže k lepšímu hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu,“ popsal starosta.

V místech u veřejných toalet, kde nové parkoviště nahradí to původní, začnou práce v polovině října. Potrvají dva měsíce a na jeho konci by mělo stát u parku parkoviště pro 18 aut včetně zapuštěného vsakovacího tělesa pod ním.

Cílem této aktivity je pomoci Slavičínu v adaptaci na změnu klimatu. Projekt je hrazen ze 70 % z Operačního programu EU Životní prostředí a celkové náklady přesáhnou 3 miliony korun bez DPH. (tz)