Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Aktuálně

Rožnovu chybí kulturní centrum. Chtějí jej postavit za 325 milionů korun

O osudu kulturního centra rozhodnou rožnovští zastupitelé ve čtvrtek 27. ledna 2022


Autor: repro Město Rožnov pod Radhoštěm

Zda se bude či nebude stavět kulturní centrum a jaké bude jeho případné financování rozhodne 27. ledna na svém jednání Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm. Kulturní centrum má nabídnout občanům města velký sál, malý sál/kinosál, foyer, venkovní scénu a zázemí. Přestože se na projektu pracuje již sedm let, zda se začne stavět stále není jisté. Rozhodujícím faktorem je cena, která je aktuálně ve výši 325 milionů korun. Aktuálně město nemá žádný obdobně velký prostor, který by kapacitně umožňoval konání plesů či divadel s vyšším návštěvností nebo četností.

Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm je projekt, na kterém se pracuje již 7 let. Má nabídnout velký sál s kapacitou 340 osob, malý sál s kapacitou 120 osob, venkovní scénu a foyer. Rožnov pod Radhoštěm aktuálně nemá k dispozici žádný podobně velký prostor, kde by se mohly konat plesy, divadla, konference či obdobné akce s odpovídající kapacitou.

S nově vzniklým kulturním centrem bude možné také rozšířit kulturní nabídku ve městě. Chceme ve městě postavit takové kulturní centrum, které občané očekávají a rozhodně si jej po tolika letech zaslouží. Přejeme si, aby si zde Rožnované mohli zajít na ples, krásné divadlo nebo na vzdělávací přednášku a nemuseli za těmito zážitky dojíždět do okolních měst či obcí. V posledních letech jsme byli všichni omezováni kvůli pandemickým opatřením a jednou z nejvíce zasažených oblastní byla kultura. Teď, když vidíme, že se svět snad pomalu vrací do starých kolejí, a kultura opět vzkvétá, chceme o to více těmto akcím dopřát odpovídající zázemí,“ upřesnil místostarosta Jiří Melcher.

Aktuální vysoutěžená cena na stavbu kulturního centra je cca 325 milionů Kč. „Na stavbu máme fixované finance v kulturní rezervě, máme také schválenou dotaci na pasivní standard ve výši padesát milionů korun a v průběhu budeme samozřejmě aktivně vyhledávat nové dotace, díky kterým by bylo možné čerpat další finanční prostředky. Ze Zlínského kraje máme přislíbenou dotaci ve výši patnáct milionů korun, kterou je možné čerpat na stavbu kulturního centra či na rekonstrukci a přístavbu městské knihovny. O dalších způsobech financování stavby bude rozhodovat zastupitelstvo města na čtvrtečním jednáním 27. ledna od tří hodin odpoledne,“ uvedl místostarosta.

„Víme, že aktuální cena je mnohem vyšší, než bylo původně předpokládáno, ale za poslední 2 roky razantně vzrostly ceny stavebních prací. Při soutěžení dodavatelů jsme rozdělili veřejnou zakázku na 6 dílčích částí, tak abychom se dostali na nejnižší možnou částku. My, jako zastupitelé, se nacházíme v bodě, kdy musíme rozhodnout, zda do stavby kulturního centra půjdeme či nikoliv. Jakékoliv oddalování přinese jen vyšší částku, jelikož aktuální veřejnou zakázku bude nutné zrušit a velmi pravděpodobně tak přijdeme o dotaci na pasivní standard. Rožnované si rozhodně kulturní centrum zaslouží a věřím, že se rozhodneme správně“. dodal.