Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Kultura

Restaurátoři vdechli sloupu Nejsvětější Trojice v Kroměříži nový život

Architektonická pmátka v centru města byla ve velmi špatném stavu. Radnice do obnovy zainvestovala zhruba 9,4 milionu korun.


Autor: Město Kroměříž

Kroměřížská radnice dokončila opravu morového sloupu na Riegrově náměstí. Probíhala od loňského dubna a poslední zrestaurované sochy se na své místo vrátily na konci roku.

„Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na vrcholu byl ve velmi špatném stavu. Jedná se o významnou kulturní i architektonickou památku v kroměřížské městské památkové rezervaci, proto město velmi stálo o její opravu. Jsem ráda, že se celý proces, byť byl velmi složitý, podařil a sloup včetně sochařské výzdoby si nyní lidé mohou prohlédnout v restaurované podobě,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.

Restaurátorské práce na sloupu obstarala pardubická firma Chládek a Tintěra. Jednotlivé sochy byly převezeny do restaurátorských dílen. Oproti původnímu záměru byla demontována celá sochařská výzdoba včetně vrcholového sousoší Krista a Boha Otce. Součástí restaurování byla také revize a obnova statické funkce kotvícího systému, opravený a nově vyspádovaný byl spodní schodový stupeň. Město mělo za kompletní zakázku původně zaplatit 7,3 milionu korun, částka však byla navýšena na konečných zhruba 9,4 milionu korun kvůli tomu, že stav některých částí památky byl oproti předpokladům výrazně horší.

„Došlo ke změnám charakteru čištění sochařské výzdoby a architektonických částí sloupu, k revizi a následné výměně kotvící armatury jednotlivých prvků, popřípadě k výměně částečné. Koroze kotvícího systému způsobovala trhliny v kameni, které vedly k oslabení statiky. V rámci demotáže restaurátoři zjistili ve většině soch absenci vnitřního kotvícího systému, proto po konzultaci se statikem byly jednotlivé sochy při zpětné montáži osazeny na nové nekorodující čepy,“ uvedla Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje.

Restaurátorského zásahu se dočkaly sochy světců Boha Otce a Ježíše Krista, svatých Wolfganga, Anny, Rozálie, Eligia, Šebestiána, Karla Boromejského, Františka Xaverského a sochy tří andílků na římsách. Zrestaurovány byly i další drobnější prvky. Řemeslníci opravili i samotný sloup včetně kovových zlacených prvků. Některé prvky byly zcela nově vyrobeny, jako například levá ruka Boha Otce (v některé z předchozích oprav nahrazená zinkovým odlitkem), nový ozdobný prvek nad sv. Wolfgangem a v kopii byla zhotovena i holubice Ducha Svatého.

Sloup Nejsvětější Trojice, který je součástí Městské památkové rezervace Kroměříž, je zapsaný na seznam českých kulturních památek. Jedná se o významnou 12 metrů vysokou sochařskou památku vrcholně barokní tvorby Jana Sturmera zhotovenou z pískovce v letech 1724 až 1726, kterou pořídili kroměřížští měšťané jako projev vděčnosti za překonání morové epidemie v roce 1715.