Nejnovější zprávy: Martina Hešová. Neúnavná zakladatelka mládežnických cimbálovek ve Zlíně Háčkované hračky budou dělat radost v Kroměřížské nemocnici

Aktuálně

​Rekonstrukce nádraží ve Vsetíně přinese zásadní dopravní omezení

Rekonstrukce železniční stanice a na ni navazující přeměna přednádražního a zanádražního prostoru vstupuje do hlavní fáze, která si vyžádá v centru Vsetína řadu výrazných dopravních omezení.


Autor: Město Vsetín

S investičními aktivitami souvisejícími s rekonstrukcí železniční stanice začala Správa železnic (SŽ) vloni. Město spolu s dalšími subjekty se letos na jaře připojilo stavebními úpravami v přednádraží a zanádraží.

Omezení dopravy na ulici U Hřiště

V současnosti tak například probíhá stavba dopravního terminálu, který nahradí stávající výpravní budovu Českých drah a v budoucnu bude integrovat železniční a autobusovou dopravu. V sousedství dopravního terminálu vyroste parkovací dům. A právě k němu začne SŽ v nadcházejících dnech budovat vodovodní přípojku. „To si ve dnech 24. října až 13. listopadu vynutí uzavření jednoho jízdního pruhu ulice U Hřiště v úseku mezi ulicemi Smetanova a Nádražní,“ informoval starosta Jiří Růžička.

Uzavření odstavné plochy naproti autobusovému nádraží

Od 28. října bude trvale uzavřena část plochy v prostoru bývalé zbrojovácké železniční vlečky naproti autobusovému nádraží, kterou motoristé nyní využívají pro odstavení vozidel. V budoucnu zde totiž vyroste zmíněný parkovací dům.

Omezení dopravy na Nádražní ulici

Další omezení dopravy v centru je plánováno od 14. listopadu do 5. prosince. Stavební technika bude v tu dobu odstraňovat štětové stěny využité při stavbě dopravního terminálu. „To si vyžádá svedení provozu na Nádražní ulici v prostoru mezi vlakovým nádražím a Smetanovou obchodní galerii do jednoho jízdního pruhu,“ přiblížil starosta Růžička.

Zrušení parkoviště na autobusovém nádraží

V polovině prosince dojde k redukci pásů nástupišť autobusového nádraží ze čtyř na tři. V důsledku toho bude uzavřeno parkoviště fungující nyní mezi třetím a čtvrtým pásem nástupišť. „Prostor je třeba uvolnit z důvodu stavby parkovacího domu a následné přeložky a narovnání Nádražní ulice,“ vysvětlil starosta.

Zřízení záchytného parkoviště na Ohradě a rezidentního parkování v Kolonce

Podle starosty radnice připravuje několik způsobů řešení negativních dopadů stavebních prací na dopravní situaci v centru města, které s sebou přinesou i úbytek parkovacích kapacit. Na atletickém oválu bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě například připravujeme zřízení záchytného parkoviště, jež bude v docházkové vzdálenosti zastávky městské hromadné dopravy. Autobusem se tak bude možné snadno dostat do centra města. Vyzývám proto motoristy mířící do centra, aby využili buď toto připravované záchytné parkoviště, nebo parkoviště u zimního stadionu Na Lapači, které je docházkové vzdálenosti do centra,“ dodal starosta Růžička a pokračoval: „Pro zmírnění negativních dopadů na motoristy žijící v centru připravujeme zavedení rezidentního parkování v Kolonce. Tento systém, který upřednostní zde žijící rezidenty před přijíždějícími motoristy a který by měl být uveden do provozu na začátku příštího roku, konzultujeme mimo jiné i s předsedy společenství vlastníků jednotek z Kolonky.“