Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Aktuálně

Radnice ve Valašském Meziříčí chystá v části Podlesí investice za více než 40 milionů korun

Představitelé Valašského Meziříčí diskutovali v uplynulých dnech s občany největší městské části Podlesí. Přiblížili úspěšné projekty realizované v posledních sedmi letech a nastínili další plány rozvoje.

Od roku 2015 investovala radnice v Podlesí (cca 1 400 obyvatel) přes 37 milionů Kč. „K nejvýznamnějším investicím uplynulých let patří výstavba chodníků a také postupná přestavba areálu bývalé základní a mateřské školy na komunitní centrum,“ uvedl starosta Robert Stržínek s tím, že:

„Aktuálně pracujeme na přípravě projektu revitalizace panelového sídliště, kterou bychom mohli zahájit na přelomu let 2022 a 2023. Máme zde již vydáno stavební povolení a chceme žádat o dotaci, protože se bavíme o investici za cirka 40 milionů korun.“ Radnice chystá také projekt multifunkčního hřiště u fotbalového areálu.

„Zde počítáme s náklady 6,5 milionu a začátkem příštího roku bychom chtěli mít stavební povolení. Limituje nás však nezbytná přeložka vysokého napětí, která je plně v gesci společnosti ČEZ,“ navázala místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Vedení města ocenilo osadní výbor také za aktivní přístup k rozvoji místní části. „Podlesí-Křivé je živé a to je moc dobře. Velice chválím také množství kulturních a dalších akcí, které se zde pravidelně konají a mohou být příkladem pro další části našeho města,“ doplnila místostarostka Yvona Wojaczková.

Obyvatelé Podlesí upozornili zástupce radnice také na potřebu vyřešení dopravní situace na návsi a v cestě na Podhájí. „Máme před sebou řadu projektů, a pokud se je podaří zdárně zrealizovat, budeme rádi. Zároveň děkuji městu za rekonstrukci dnešního areálu komunitního centra, která probíhá postupně a vzniká nám zde důstojný prostor pro společenský život, který si Křivé jistě zaslouží,“ zhodnotil Jaroslav Kneisl, zastupitel města a předseda osadního výboru Podlesí-Křivé.