Nejnovější zprávy: ​Hejtmanství finančně podpoří výpravu na Zimní olympiádu dětí a mládeže 2023 ​Noční stopa Valachy letos přinese dvě nové trasy

Byznys

​Radní kraje schválili finanční podporu pro 32 venkovských prodejen

Zlínský kraj finančně pomůže malým prodejnám na venkově. Kraj dotační program na jejich podporu vyhlásil letos vůbec poprvé. Podporu ve výši 3 miliony korun, která má být rozdělena mezi 32 těchto prodejen ve Zlínském kraji, již schválili krajští radní.


Autor: facebook

Přidělení dotací 32 malým prodejnám na venkově, které je využijí na financování svých provozních výdajů, schválili krajští radní. Mezi tyto prodejny má být rozdělena celková částka 3 miliony korun. Část z těchto dotací však musí ještě schválit také krajské zastupitelstvo, které se sejde 13. prosince.

„Venkovské prodejny naši podporu potřebují. Na jejich existenci jsou totiž mnozí obyvatelé menších obcí závislí. Proto jsme v letošním roce vůbec poprvé vyhlásili dotační program na podporu těchto prodejen, ve kterém si jejich provozovatelé mohli zažádat o dotaci až do výše 100 tisíc korun na částečnou úhradu svých provozních výdajů,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.

Své žádosti do krajského Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ předložili provozovatelé celkem 76 prodejen, 3 prodejny neprošly hodnocením přijatelnosti a byly vyřazeny. Hodnotícími kritérii byla velikost obce v níž se prodejna nachází (preferovány byly nejmenší obce do 350 obyvatel, eventuálně do 500 obyvatel), vzdálenost od nejbližší další prodejny (preferovány byly prodejny s větší vzdáleností) a podpora prodeje regionálních potravin od místních producentů a farmářů. Při shodě bodů rozhodovalo datum a čas doručení žádosti.

Provozovateli podpořených prodejen jsou z 34 % právnické osoby předkládající žádosti na více než dvě prodejny, z 22 % obce, z 13 % ostatní právnické osoby a z 31 % fyzické podnikající osoby.

Finanční prostředky na realizaci programu poskytlo Zlínskému kraji v plné výši 3 milionů korun Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.