Nejnovější zprávy: Martina Hešová. Neúnavná zakladatelka mládežnických cimbálovek ve Zlíně Háčkované hračky budou dělat radost v Kroměřížské nemocnici

Sport

Předškoláci z Otrokovic cvičí s profesionálními trenéry

V Otrokovicích funguje od loňského podzimu projekt Sporťák. Děti si díky němu mohou pravidelně cvičit s profesionálními trenéry. Do pilotního ročníku je zapojeno devět tříd otrokovických mateřských škol.


Autor: Město Otrokovice

Nejmenší sportovce v akci budou mít možnost vidět rodiče již 15. března dopoledne v městské sportovní hale v rámci ukázkových hodin projektu „Sporťák“. Díky němu mají předškoláci Mateřské školy Otrokovice možnost cvičit zdarma pod vedením licencovaných trenérů a vyzkoušet si tak různá sportovní odvětví. Radnice projekt odstartovala v říjnu 2021, může tak zhodnotit první půlrok fungování.

Projekt se jednoznačně osvědčil. Děti se na hodiny těší a při všech aktivitách jsou moc šikovné, zapojují se a jde vidět, že spolupráce s trenéry je pro ně tou správnou motivací. Rozhodli jsme se proto naše výsledky prezentovat rodičům sportujících dětí, ale i rodičům, jejichž děti předškolní vzdělávání teprve čeká. Mohou si tak sami udělat obrázek o tom, jak s dětmi pracujeme. Mateřská škola dává dětem pevné základy do života a sport považujeme za jejich důležitou součást,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčková.

Projekt je financovaný městem Otrokovice, které podporuje pohybové aktivity u dětí. Rodiče dětí zapojených do projektu tak na sportování nemusí vynaložit žádné finanční prostředky, hodiny jsou pro předškoláky zdarma. „Realizací projektu chceme v dětech vzbudit zájem o sport a sportovní aktivity. V raném věku děti lehce získají návyk na pohyb, který je bude provázet celým životem. Současně profesionální trenéři mohou objevit skryté talenty a v případě zájmu ze strany rodiny s nimi dále pracovat. Hlavní myšlenkou ale zůstává dát dětem prostor pro cvičení, které budou mít rády,“ přiblížila starostka města Otrokovice Hana Večerková s tím, že radnice ročně vynaloží 300 tisíc korun na realizaci projektu.

Do pilotního ročníku projektu Sporťák je zapojeno devět tříd otrokovických mateřských škol. V pozici trenérů jsou zastoupeny přední otrokovické kluby TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky a tenisu, florbal Panthers Otrokovice, Gymnastický aerobik BK Otrokovice a fotbal SK Baťov. „Pod vedením profesionálních trenérů se děti budou učit jednotlivé pohybové dovednosti z oblasti gymnastiky, atletiky, míčových a raketových sportů apod. Sportovní aktivity probíhají v Městské sportovní hale Otrokovice, kde je hlavní sportovní plocha rozdělena na tři samostatná cvičiště. Ve stejnou chvíli tak mohou sportovat tři třídy. Pohybové aktivity v rámci Sporťáku jsou plánovány pro každou třídu jednu hodinu týdně až do května 2022,“ přiblížil Jaroslav Balaštík, jeden z organizátorů projektu Sporťák, který na Slovácku funguje již od roku 2019. Současně vyzdvihl spolupráci s městem: „Moc rádi bychom poděkovali paní starostce Haně Večerkové, která s námi vedla všechna jednání a taky Radě města Otrokovice za vstřícnost a důvěru. Uděláme vše pro to, aby i Otrokovice byly plné malých spokojených sporťáků.“.

Sporťák navazuje na Zdravý pohyb do škol - obdobný projekt financovaný městem určený pro žáky otrokovických základních škol. Díky němu sportují děti již devět let ve školních družinách pod vedením trenérů také zdarma. „Chceme zvednout děti ze židlí, odvést je od televizí a tabletů. Po dobré zkušenosti ze základních škol nyní přidáváme školky a věříme, že si děti sportovní aktivity oblíbí a v budoucnu je přijmou jako součást svého životního stylu,” uvedl místostarosta Otrokovic Petr Ťopek.