Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Společnost

Popelnice a kontejnery ve Vsetíně čeká dezinfekce

Celý příští týden budou pracovníci technických služeb ve Vsetíně čistit a dezinfikovat nádoby na odpady ve městě.


Autor: Město Vsetín

Od pondělí 22. do pátku 26. srpna opět bude provádět specializovaná firma přímo v terénu dezinfekci a vymytí kontejnerů na směsný komunální, papírový a plastový odpad. V tomto termínu proto zabere vývoz kontejnerů delší časový úsek.

„Dezinfekce kontejnerů se ve Vsetíně provádí pravidelně jednou ročně. Tuto službu vykonává pro Technické služby s.r.o., které mají na starost svoz odpadu, specializovaná firma,“ vysvětlil místostarosta Pavel Bartoň s tím, že během tohoto období projde očistným procesem celkem 800 kusů nádob na směsný komunální, papírový a plastový odpad.

Dezinfekci a čištění kontejnerů bude provádět speciální vozidlo, které bude následovat svozové vozidlo technických služeb. „Vozidlo na dezinfekci a čištění musí nejprve načerpat vodu. Poté vyrazí na úsek, kde se potká s našim svozovým vozidlem. Naše vozidlo vysype kontejnery a následně mycí vůz provede požadovanou službu,“ nastínil proces ředitel Technických služeb s.r. o. Jan Štěpaník.