Nejnovější zprávy: Cenu starosty Vsetína získal postižený trenér mládeže Herda Boj s komáry v Otrokovicích nekončí. Letos pokračují v hubení larev

Aktuálně

Památník obětí světových válek ve Vsetíně je větší od dalších 200 jmen

Pomník obětem 1. a 2. světové války ve Vsetíně na Jasence dostal další čtyři nápisní desky. Je na nich uvedeno 200 jmen vsetínských válečných obětí.


Autor: repro město Vsetín

Pomník od kamenického mistra Sosny z Hranic vznikl v roce 1935, tedy v době, kdy byla Jasenka ještě samostatnou obcí. Obsahoval proto pouze jména padlých obyvatel Jasenky a nikoliv dalších částí Vsetína, k němuž se v roce 1950 připojila.

„Na radnici se přitom v posledních letech obrátila řada pozůstalých vsetínských obětí první světové války s tím, že by rádi uctili památku svých předků položením kytičky k pietnímu místu. Takové ale v našem městě dosud scházelo,“ zmínil starosta Jiří Čunek impuls, který vedl radní k myšlence pomník padlým Vsetíňanům v první světové válce zřídit.

Jako nejvhodnější z alternativ zvolili obnovu stávajícího pomníku na Jasence a jeho rozšíření o čtyři samostatně stojící monolitické desky s vyrytými jmény padlých Vsetíňanů v 1. světové válce.Samotné úpravy pomníku proběhly v loňském roce.

Jejich kamenickou část provedl Jakub Vávra z Valašské Polanky, terénní a zahradnické úpravy okolí Petr Zveřina z Velkých Karlovic. Součástí projektu, který financoval z 85 % Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, bylo i vydání publikace obsahující informace o obětech 1. světové války ze Vsetína, Jasenky a Rokytnice.

Její část je věnována i pomníkům obou světových válek ve slovenských Trenčianských Teplicích, které jsou přeshraničním partnerem Vsetína v tomto projektu. Celkové náklady projektu dosáhly výše zhruba 670 tisíc korun.