Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Společnost

Opravené náměstí ve Valašském Meziříčí jde do celorepublikového finále

Krajská komise soutěže Historické město roku 2022, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, přiřkla ve Zlínském kraji prvenství Valašskému Meziříčí. Za vydařenou revitalizaci náměstí obdrží město nejen finanční odměnu, ale zúčastní se i celorepublikového finále.


Autor: Město Valašské Meziříčí

Práce na nové podobě náměstí podle návrhu architekty Martiny Kosíkové dokončilo Valašské Meziříčí loni v září. Technologicky i stavebně náročná akce trvala 16 měsíců a stála bezmála 64 milionů Kč, přičemž dotací 21 milionů přispěl na její realizaci Zlínský kraj.

„Na nové náměstí jsme čekali dlouhých 60 let. Jsem moc rád, že se nám podařilo rekonstrukci dotáhnout do zdárného konce a Valašské Meziříčí má konečně důstojné centrum města. Velký dík si zaslouží všichni, kteří se na této akci podíleli a také občané a obchodníci za trpělivost. Že se nám společná práce podařila, potvrzuje první příčka v krajském kole soutěže o Historické město roku 2022,“ neskrýval spokojenost starosta Robert Stržínek.

Komise soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury a oficiálně se jmenuje Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, navštívila Valašské Meziříčí 18. ledna.

„Odborníci z Národního památkového ústavu a Ministerstva pro místní rozvoj se detailně seznámili s průběhem a samozřejmě i výsledkem revitalizace našeho náměstí. Kvitovali nejen citlivé provedení s důrazem na zachování historického rázu centra našeho města, ale také úzkou spolupráci s archeology Muzea regionu Valašsko,“ vysvětlila místostarostka Yvona Wojaczková. Součástí ocení je odměna ve výši 100 tisíc Kč a účast v republikovém finále soutěže. „Vítězství v krajském kole je pro nás velkým zadostiučiněním a nejlepším hodnocením práce všech, kteří se na opravě náměstí podíleli,“ uzavřela s úsměvem místostarostka Wojaczková.

V rámci revitalizace se náměstí dočkalo například nové zeleně a stromů po obvodu, povrchů kompletně z přírodního kamene či nového mobiliáře. Přibyla fontána, pítko, ale také časová osa s významnými událostmi z historie města a stopy T. G. Masaryka. Náměstí je přístupnější a bezpečnější pro chodce. Vznikly zde odpočinkové zóny s ostrůvky zeleně a restaurační zahrádky mají jasně vyčleněné plochy. Na náměstí zůstal i tradiční vánoční strom. Konečná podoba revitalizace vychází z kompromisní dohody mezi radnicí, památkáři a vybranými odborníky. Náměstí je totiž centrem městské památkové zóny a jeho úpravy se řídí podmínkami platnými pro toto území.