Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Společnost

​Obyvatelé Zlína vloni vytřídili 1586 kilogramů baterií

Ve sběrných dvorech ve Zlíně bylo v minulém roce odevzdáno 1 586 kg použitých baterií, ze kterých bylo recyklací získáno 1 174 kg kovonosných druhotných surovin.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Díky zodpovědnému přístupu Zlíňanů a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, obyvatelé krajského města přispěli k lepšímu životnímu prostředí a pomohli splnit sběrové kvóty EU.

„Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví,“ konstatoval Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Proto se podle něj každá zpětně odevzdaná baterie počítá. "Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje." doplnil.

Použité baterie je ve Zlíně možné odevzdat ve sběrných dvorech, vhodit do červených kontejnerů nebo do speciálních nádob v obchodech.