Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

​Obyvatelé krajského města mohou nominovat osobnosti na nositele Ceny města Zlína za rok 2021

Statutární město Zlín přijímá nominace na nositele Ceny města Zlína za rok 2021. Kdokoliv z řad veřejnosti může na Cenu města Zlína navrhnout fyzickou či právnickou osobu.


Autor: Město Zlín

Fyzická osoba musí být starší 30 let, žije nebo žila ve Zlíně a výrazným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti. Zároveň svým konáním významně působila ve prospěch občanů našeho města a šířila či šíří dobré jméno Zlína doma i ve světě.

Při nominaci právnické osoby je třeba vycházet z následujících podmínek pro udělení Ceny. Činnost právnické osoby má podstatný přínos pro obohacení života města a nejméně tři roky před dnem, ve kterém je stanovena uzávěrka přihlášek je jejím sídlem město Zlín. Podrobné informace týkající se podání i vyhodnocení návrhů je ukotven ve Statutu Ceny města Zlína na webu města.

Nominace lze posílat do 31. prosince tohoto roku na adresu: statutární město Zlín, sekretariát primátora, nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Podání může být taktéž elektronické prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn taktéž na webu města Zlína. Po jeho vyplnění lze formulář odeslat e-mailem, datovou schránkou nebo vytisknout a učinit osobní podání.

Cenu města Zlína za rok 2020 získala lékařka Anna Gregorová, o rok dříve se nositelem Ceny stal restaurátor, vědec a akademický malíř František Makeš.

Cena města Zlína je každoročně udělována k 3. dubnu, tedy ke dni narození Tomáše Bati.