Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Společnost

​Na zmírnění následků sucha v lesích poskytl kraj od roku 2017 přes 26 milionů korun

Od roku 2017 podpořil Zlínský kraj už 314 projektů na boj proti suchu v lesích. Na zmírnění dopadů sucha poskytl z podpůrných programů téměř 26,3 milionu korun. Z toho v roce 2022 bylo příjemcům dotací vyplaceno téměř 1,8 milionu korun, které pomohly spolufinancovat 6 projektů.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

„Změny klimatu rozhodně nejsou jen tématem akademických debat. Mají reálný dopad na naši přírodu, jedním z příkladů je vysychání lesů. Proto kraj podporuje opatření, která pomáhají vodu v krajině udržet,“ uvádí Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast životního prostředí.

Z programu je možné financovat úpravy lesní krajiny zaměřené na usměrňování odtoku a vsakování vody. Dotace lze čerpat také na stavební a technickáopatření k zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží.

O peníze na spolufinancování obdobně zaměřených projektů mohou vlastníci lesů žádat i letos. Na rok 2023 je v programu alokováno 7,5 milionu korun.