Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Policie & Hasiči

Kroměřížská radnice přispěla s krajem na výbavu dobrovolných hasičů ve městě

Dobrovolní hasiči z Kroměříže dostali šest nových dýchacích přístrojů s příslušenstvím, stejný počet svítilen a také jeden záchranářský nastavovací žebřík.


Autor: Město Kroměříž

Kroměřížská radnice koupila nové vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž. „Podpora hasičů je pro nás velmi důležitá, jejich role při řešení krizových situací je nezastupitelná. Pomáhají samozřejmě na území města a místních částí, ale nedávno například pracovali i na jihu Moravy v lokalitě zasažené tornádem,“ připomněl starosta Jaroslav Němec.

Hasiči dostali šest nových dýchacích přístrojů s příslušenstvím, stejný počet svítilen a jeden záchranářský nastavovací žebřík.

„Realizace projektu Zvýšení akceschopnosti JSDH Kroměříž je spolufinancována Zlínským krajem. Město obdrželo z jeho rozpočtu na tento projekt 182 tisíc korun, radnice zaplatila 183 tisíc korun. Celkové náklady na projekt tak činily asi 365 tisíc korun,“ doplnila Marcela Plačková z odboru kancelář úřadu, která má na starost krizové řízení.