Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Aktuálně

Kroměříž zrekonstruovala dům se stovkou nájemních bytů

Radnice dokončila opravu městského bytového domu v Lutopecké ulici 1422/1a, která přišla zhruba na 58 milionů korun. Byty slouží seniorům a zdravotně postiženým lidem.


Autor: Město Kroměříž

„Jednalo se o nákladnou a náročnou investici. Rekonstrukce domu se stovkou bytů by měla přinést vyšší komfort bydlení pro nájemníky a také energetické úspory,“ poznamenal starosta Jaroslav Němec.

Práce začaly na podzim roku 2020 a byly dokončeny na začátku února. Podle Soni Borkové z radničního odboru investic oprava zahrnovala kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a dveří i střešní krytiny, odvlhčení, instalaci solární soustavy a také úpravy otopné soustavy.

Práce probíhaly za plného provozu, kdy se část nájemníků musela vždy na nějakou dobu odstěhovat do náhradního bytu. „Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům domu, kteří nepříjemná omezení související se stavebními pracemi trpělivě a s pochopením snášeli. Věřím, že jsou s výsledkem spokojeni a že se jim v opraveném domě bude dobře bydlet,“ doplnil Němec.

Byty v Lutopecké ulici v domě 1422/1a, kterých je asi 100, patří mezi takzvané domy zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Kroměříž má celkem asi 500 bytů. Většina z nich, 422, je právě v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.