Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Společnost

Krajská nemocnice má akutní nedostatek radiologických asistentů

Radiologický asistent je v KNTB nedostatkové zboží. Nejvíce jich chybí na oddělení zobrazovacích metod. V posledních pár měsících tam totiž několik těchto odborných pracovníků odešlo na mateřskou dovolenou nebo dlouhodobou nemocenskou.


Autor: KNTB

Přestože nabídka pracovat v KNTB je pro radiologické asistenty lepší než kdykoliv předtím, je téměř nemožné nějaké sehnat. „Ve Zlínském kraji bohužel není žádná škola, která by nabízela studium tohoto des už vysokoškolského oboru. Absolventi pak často zůstávají ve městech, kde studují. Což je z těch nejbližších Olomouc a Brno,“ řekl Jiří Palíšek, primář Oddělení zobrazovacích metod Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a dodal: „Práce u nás na oddělení je zajímavá, máme v nemocnici celou škálu nejmodernějších přístrojů, které se pravidelně obnovují. A zajímavé je určitě i finanční ohodnocení.“

Radiologický asistent je laicky řečeno operátor přístrojů zobrazovacích metod a provádí i samotné vyšetření. „On vlastně uvede pacienta k přístroji a stará se o něho, je jakousi spojnicí mezi přístrojem a pacientem. Provede vyšetření, získá obrazovou dokumentaci a ta pak putuje k lékaři, který ji vyhodnotí,“ popsal primář Jiří Palíšek.

V Oddělení zobrazovacích metod Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně je k dispozici nejmodernější přístrojové vybavení. Například přístroj CT, sloužící k diagnostice i k navigaci dalších léčebných výkonů, magnetická rezonance, která využívá magnetických vlastností vody a používá se k zobrazování tkání v těle pacienta. Nechybí ultrazvuky, klasické rentgenové přístroje na snímkování, rentgeny, které se používají k prosvěcování a zároveň mohou i miniinvazivně léčit. Intervenčnímu zobrazování a léčbě se věnuje samostatné pracoviště.

Radiologické asistenty hledá kromě Oddělení zobrazovacích metod KNTB také Onkologické oddělení a Oddělení nukleární medicíny. Kromě klasických benefitů nabízí zlínská nemocnice také náborový příspěvek až 100 tisíc korun.