Nejnovější zprávy: Krajská nemocnice má akutní nedostatek radiologických asistentů Kroměřížskou konzervatoř čeká mimořádný noční koncert

Policie & Hasiči

​ Hasiči z Vések dostanou nový automobil. Starý už dosluhuje

Dobrovolným hasičům z části Uherského Hradiště Vésky dosloužilo zásahové auto. Radnice jim pořídí za takřka jeden milion korun nové.

Jedná se o dopravní automobil v barevném provedení podle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky, vybavený základním požárním příslušenstvím, výstražným světelným zařízením schváleného typu, včetně výstražného zvukového zařízení s funkcí megafonu, a samozřejmě tažným zařízením. Automobil bude mít 9 míst k sezení a prostor pro uložení materiálu.

„Stávající auto hasičů z Vések má jednak hodně najeto, ale také musí často do servisu, prostě má už své za sebou a to si nemůžeme dovolit. Jednak se tím snižuje akceschopnost jednotky a za druhé je provoz takového auta zcela neefektivní,“ komentoval záležitost starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Průběžné dovybavování jednotek technikou zvyšuje jejich připravenost a akceschopnost. Vloni například dostali hasiči z místních částí Jarošov a Vésky nové radiostanice a přenosná čerpadla. O rok dříve se dočkali hasiči z Mařatic nových dýchacích přístrojů. Nový dopravní automobil dostali naposledy dobrovolní hasiči z Jarošova, a to před 4 lety.

Město Uherské Hradiště na základě požárního zákona aktuálně zřizuje 5 jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom, a dále také při požárech budov nebo polního porostu.

Členové jednotek, zřízených městem, se také aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí.