Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Společnost

"Globální" profesor a propagátor baťových myšlenek Milan Zelený slaví 80 let

Česko – americký vědec a ekonom, profesor Milan Zelený se narodil 22. ledna 1942.


Autor: UTB Zlín

Jako pedagog působil až do roku 2021 také na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde přes dvacet let aktivně přednášel českým i zahraničním doktorandům.

Profesor Milan Zelený je světově uznávaný odborník v oblastech managementu a ekonomiky, multikriteriálního rozhodování, jeden z nejcitovanějších českých ekonomů, zakladatel a dlouhá léta i šéfredaktor mezinárodního časopisu Human Systems Management.

„Pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně bylo velkou ctí spolupracovat s takovou osobností, jakou profesor Milan Zelený bezesporu je. Studentům i kolegům předával po celou řadu let cenné rady i zkušenosti,“ uvedl rektor UTB profesor Vladimír Sedlařík.

Ještě poměrně nedávno byl profesor Milan Zelený členem vědeckého týmu projektu „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů“. Přednášel také pro studenty v rámci projektu Nadaných studentů nebo v kurzech Baťovy manažerské školy či vystupoval na konferenci Finance a výkonnost ve vědě, výuce a praxi.

„Profesor Zelený je pro mě osobností s neotřelými názory a pevnými odbornými i lidskými postoji po celou dobu, odkdy jsem měla tu čest se s ním poznat a spolupracovat ve výuce studentů nebo odborném vzdělávání manažerů z firemní praxe. Je to vizionář, který ve svých přednáškách, rozhovorech či diskusích svými názory vždy přiměl své posluchače přemýšlet, ne jenom pasivně přijímat informace“, dodává ke své dlouholeté spolupráci s profesorem Milanem Zeleným emeritní děkanka fakulty profesorka Drahomíra Pavelková.

Jako hostující profesor, nebo jak sám o sobě s oblibou říká globální profesor, působí na univerzitách po celém světě. Jako propagátor Soustavy řízení Baťa tak vlastně Zlínu, a zároveň tedy i zlínské univerzitě, pomáhá dodnes tvořit dobré jméno.