Nejnovější zprávy: Za pacienty v Kroměřížské nemocnici dorazili psí zdravotníci Megy a Keisy Sumo robotů ovládne zlínskou univerzitu

Sport

Fotbal na Tyršovce ve Vsetíně je minulostí. Bude tam stát tenisová hala

Krytou sportovní halu plánuje v areálu současného fotbalového stadionu na Tyršově ulici postavit spolek Tělovýchovná jednota (TJ) Zbrojovka Vsetín. Zastupitelé města jim záměr schválili na svém dubnovém zasedání.


Autor: FC Vsetín

Z rozhodnutí zastupitelů vyplývá, že pozemek, na kterém by měla tenisová hala vyrůst, zůstane i nadále ve vlastnictví města a TJ Zbrojovka jej bude v případě realizace projektu na základě práva stavby užívat padesát let, přičemž městu za tuto dobu odvede celkem více než čtyři miliony korun. Poté by hala přešla za předem stanovených podmínek do majetku města.

Vnitřní sportoviště se plánuje v místech současného fotbalového hřiště na jedné třetině jeho rozlohy na straně sousedící s antukovými dvorci, které jsou v majetku TJ Zbrojovka. Zbylé dvě třetiny stávajícího stadionu by mohli i nadále užívat fotbalisté, a to jako tréninkovou plochu a hřiště pro utkání nejmladších mládežnických kategorií. Hrací plochu standardních rozměrů získají po rekonstrukci atletického stadionu na Ohradě. „Zde nejprve plánujeme vybourání betonových ochozů, dále přijde na řadu rekonstrukce samotné sportovní plochy, kde vznikne kromě travnatého hřiště také atletický ovál se sektory pro další disciplíny včetně prostoru pro hasičský sport. V další etapě projektu se počítá se stavbou tribuny s potřebným zázemím včetně šaten,“přiblížil záměr města místostarosta pro sport Tomáš Pifka.

TJ Zbrojovka již má na své nové sportoviště zpracovánu studii, která počítá s halou se čtyřmi tenisovými dvorci a vstupním objektem, v němž budou umístěny šatny, sociální zázemí, ale také dva menší cvičební sály. V návrhu nechybí ani dostatečný počet nových parkovacích míst a zvelebení okolí.

Konečné znění smlouvy o právu stavby by měli schválit zastupitelé pravděpodobně na červnovém zasedání.