Nejnovější zprávy: ​Týden kultury přiveze do Velkých Karlovic známé herce, koncerty a Rodinný den Zlínem poběží na dva tisíce závodníků. Čekejte omezení dopravy

Policie & Hasiči

Dobrovolní hasiči z Mařatic dostanou nové vysílačky i oděvy

Dobrovolní hasiči v Mařaticích obnovují techniku svou techniku a vybavení. Radní Uherského Hradiště chtějí postupně zmodernizovat vybavení všech jednotek ve městě.


Autor: facebook

Hasiči dostanou nové vysílačky i zásahové oděvy v celkové hodnotě 114 tisíc korun, přičemž polovinu nákladů pokryje dotace Zlínského kraje. K dodání nových prostředků hasičům by mělo dojít v průběhu roku.

„Obměnu techniky a zásahových prostředků u jednotek dobrovolných hasičů se snažíme provádět průběžně, jak nám dovolí finanční možnosti. Záměrem je modernizace vybavení a zvýšení akceschopnosti členů jednotek dobrovolných hasičů, kteří jsou mnohdy při řešení mimořádných událostí důležitou složkou,“ komentoval věc starosta města Stanislav Blaha.

V posledních letech hasiči z Jarošova a Vések obdrželi nové radiostanice a přenosná čerpadla. Hasiči z Mařatic se zase nedávno dočkali nových dýchacích přístrojů.

Město Uherské Hradiště na základě požárního zákona aktuálně zřizuje 5 jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom, a dále také při požárech budov nebo polního porostu. Členové jednotek, zřízených městem, se také aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí.