Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Aktuálně

Do památkové zóny v Uherském Hradišti se vrátí archeologové

Od dubna letošního roku budou zkoumat ulice Prostřední a Mlýnská, které se nacházejí v centru historické části města Uherské Hradiště. Frekventované ulice v památkové zóně letos dostanou také nový povrch. Jejich obnova skončí na konci léta.


Autor: Město Uherské Hradiště

Frekventovanou ulici Prostřední, která v centru Uherského Hradiště tvoří hlavní spojnici mezi centrálním Masarykovým a Mariánským náměstím, město letos opraví. Investiční akce, která začne v dubnu a potrvá až do konce srpna, zahrnuje také opravu povrchu v přilehlé ulici Mlýnská. Náklady na revitalizaci obou ulic dosáhnou takřka 20 milionů korun.

Od poslední komplexní opravy v roce 1995 je povrch ulice Prostřední již technicky nevyhovující, vyznačuje se nerovnostmi a často i narušením dlažby. V dobrém stavu se nenachází ani povrch v ulici Mlýnská.

Stavební práce budou proto spočívat zejména v úpravě stávajících povrchů, které budou kompletně vyměněny za nové. Povrch v obou ulicích pokryje žulová kamenná dlažba atypické skladby. Součástí akce je rovněž odstranění stávajícího veřejného osvětlení z fasád domů a instalace nového veřejného osvětlení umístěného na sloupech. Zároveň dojde k osazení nového městského mobiliáře včetně prvků zeleně (truhlíky, květináče), úpravě odvodnění ulic a k přípravě pro vedení metropolitní sítě.

Ještě před zahájením samotné akce provedou v místě plynaři výměnu plynovodu, práce zahájí na počátku dubna.

Město předpokládá, že během stavby vznikne souběh samotné realizace se zásobováním a s přístupem k nemovitostem. „Realizace proběhne ve stísněném uličním prostoru, nevyhneme se ani úplné uzavírce ulice, proto bude stavba probíhat po částech – délkových úsecích, aby byl minimalizován dopad na běžný provoz ulice. O omezeních v pohybu chodců a v dopravě či o přístupu k nemovitostem budeme samozřejmě podrobně informovat v dostatečném časovém předstihu,“ potvrdil místostarosta města Jaroslav Zatloukal. Vlastníky sítí a nemovitostí o svém záměru město informuje již od roku 2020.

20220110_091049.jpg

Ulice Prostřední a Mlýnská, nacházející se v centru historické části města Uherské Hradiště, jsou součástí městské památkové zóny. V ulici Prostřední, která se v minulosti jmenovala i Česká, Radniční, Antonína Švehly, nebo i Stalingradská, se nachází celá řada historických památek, z nichž nejvýznamnější je původní středověká radniční budova. V souběhu s realizací oprav proběhne archeologický výzkum.