Nejnovější zprávy: Otrokovice zvou na společné sázení stromů. Připraveny jsou ovocnany i keře ​Herec Slováckého divadla Zdeněk Trčálek: Večer šohaj, ráno ogar!

Aktuálně

Dnes je světový den rakoviny plic. Poukazuje na pozdní záchyty karcinomu

První srpnový den je Světovým dnem rakoviny plic. Touto nemocí v České republice každoročně onemocní zhruba 6 600 lidí a téměř 5 400 na ni zemře. Většina pacientů přichází k lékaři až v okamžiku, kdy nelze onemocnění vyléčit.

Snímek plic s metastázemi
Autor: KNTB

To potvrzuje i primář Plicního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Gustáv Ondrejka. „Velmi důležitý je co nejčasnější záchyt onemocnění, protože nejlepší možností, která může vést až k vyléčení pacienta, je chirurgické odstranění nádoru. Bohužel jen přibližně 15 procent pacientů přichází ve stadiu, které tuto léčbu ještě umožňuje.“ Podle primáře Gustáva Ondrejky je také klíčové, aby si lidé všímali projevů, které mohou doprovázet onemocnění plic. „Může to být déle trvající kašel, dušnost nebo bolesti na hrudníku, vykašlávání krve a podobně. Měli by zpozornět také v případě, kdy se v rodině vyskytla nádorová onemocnění, nebo pokud jsou současní či bývalí kuřáci. Důležité je potom kontaktovat svého praktického lékaře a požádat ho o odeslání k vyšetření na specializovanou ambulanci,“ doplnil primář.

V současné době je také možné nově využít „Program časného záchytu karcinomu plic“, což je oficiální screeningový program, určený hlavně kuřákům a bývalým kuřákům nad 55 let. V rámci tohoto programu je možné provádět preventivní vyhledání nádorového onemocnění. Vše opět začíná u praktických lékařů, kteří pacienty kuřáky v případě zájmu do programu zařadí.

A co čeká pacienta, který přijde do pneumologické ambulance Plicního oddělení KNTB ve Zlíně? Nejdříve základní vyšetření funkce plic, rentgen plic, a následně vyšetření lékařem. Rizikové skupiny a lidé s rentgenovým nálezem potom absolvují CT vyšetření plic. „Další postup se odvíjí od výsledku vyšetření. Důležitou roli sehrává bronchoskopie, pomocí které můžeme odebrat vzorky podezřelého nálezu. Na základě vyšetření moderními metodami histologie a genetickými metodami potom určíme podrobněji diagnózu, a hlavně navrhneme individuální léčbu,“ uvedl primář Plicního oddělení KNTB Gustáv Ondrejka.

V případě onemocnění rakovinou plic je velmi důležitá prevence. Velmi významnou roli hraje zanechání kouření. Na Plicním oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně funguje již 20 let Centrum léčby závislosti na tabáku. Zájemci o pomoc při odvykání kouření se mohou do centra objednat na telefonu 577 552 622.