Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Aktuálně

Demoličními práce na vsetínském nádraží začínají. První půjde k zemi prodejna barev a laků

V průběhu měsíce února odstartuje demolice budovy bývalých barev – laků č. p. 1483 v prostoru mezi Vsetínskou nemocnicí a vlakovým nádražím. Radnice tím zahájí svou letošní stavební aktivitu v přednádražním a zanádražním prostoru.


Autor: Město Vsetín

V následujících čtyřech letech si rekonstrukce nádraží vyžádá z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun. Správa železnic současně pokračuje v úvodních pracích na rekonstrukci vsetínské železniční stanice, do níž hodlá ve stejném časovém období investovat přes tři miliardy korun. Vsetín se tak po dokončení všech prací dočká moderního dopravního terminálu, integrujícího železniční a silniční dopravu. V centru města se také navýší parkovací kapacity a zlepší dopravní infrastruktura.

„Budova bývalých barev – laků ustoupí novým záměrům využití prostoru, v němž se nachází. V brzké budoucnosti by totiž do těchto míst měla částečně zasahovat přeložená železniční vlečka vedoucí do areálu Lesů a statků Tomáše Bati a částečně pak nové autobusové nádraží včetně přístupové komunikace do plánovaného parkovacího domu,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že smlouva se zhotovitelem demolice je aktuálně před podpisem. Samotné práce, které si vyžádají z rozpočtu města necelý milion korun včetně DPH, mají trvat dva měsíce.

Vsetínskou radnici čekají v letošním roce dvě klíčové veřejné soutěže. „Zvlášť budeme soutěžit stavební přeměnu přednádraží a zvlášť zanádraží. Věřím, že vše proběhne bez větších problémů a stavební práce se nám podaří zahájit ještě letos,“ uvedl starosta a pokračoval: „V zanádraží chceme odstartovat výstavbu mostu přes mlýnský náhon v sousedství volejbalových kurtů Na Lapači. V přednádraží by mělo jít zejména o zahájení výstavby podchodu pod Nádražní ulicí, který propojí podzemní parkoviště pod Náměstím Jarmily Šulákové s budoucí novou výpravní budovou. Podchod pak povede dále pod kolejištěm až na Lapač, přičemž tuto část bude realizovat Správa železnic.“

V souvislosti s výstavbou nádraží je podle starosty nutné provést i rekonstrukci kanalizace na ulici U Hřiště v úseku mezi kříženími s ulicemi Smetanova a Nádražní. Ve druhém čtvrtletí letošního roku ji bude realizovat společnost Vodovody a kanalizace Vsetín.

Správa železnic mezitím pokračuje ve stavební činnosti související s rekonstrukcí železniční stanice Vsetín. „V samotné stanici i v úseku směrem k Ústí pokračují práce na trakčním vedení. Jde především o stavbu základů trakčního vedení a montáž stožárů. Probíhá také příprava přístupových komunikací na stavbu,“ přiblížil tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda a dodal: „V letošním roce budou v rámci rekonstrukce stanice Vsetín ze stěžejních položek probíhat práce na stavbách budov zabezpečovacího zařízení, tankovací stanice a dopravního terminálu. Dále půjde o práce na kabelových trasách a na komunikacích včetně mostů (most přes mlýnský náhon Na Lapači u Dřevotrustu a most přes Rokytenku mezi ulicemi U Křivačkárny a Štěpánská – pozn. red.). Ve směru na Valašskou Polanku se bude rekonstruovat železniční svršek i spodek. V průběhu roku jsou v tomto úseku dále v plánu práce na mostních objektech, protihlukových stěnách a zabezpečovacím zařízení.“

V rámci rekonstrukce železniční stanice a navazující přeměny přednádraží a zanádraží dojde k redukci a novému uspořádání kolejiště tak, aby mohla být na nádraží zřízena nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí tu současnou, bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i autobusovou dopravu. Autobusové nádraží bude z toho důvodu přemístěno blíže tomu vlakovému. V sousedství dopravního terminálu vyroste parkovací dům s kapacitou 310 stání a mezi ním a budovou polikliniky pak nová okružní křižovatka.

Vybudovány budou také dva podchody. Jeden nahradí stávající železniční přechod na ulici Štěpánská a přejezd na ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny. Druhý podchod povede na nová nástupiště a současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Vyústí totiž na straně jedné v podzemním parkovišti pod náměstím Jarmily Šulákové a na straně druhé v prostoru bývalé Delty. Tam město plánuje stavbu záchytného parkoviště a soukromý investor pak rezidenční bytovou a komerční výstavbu. Do prostoru bývalé Delty povede nová přístupová komunikace s mostem přes potok Rokytenka, která se v Rokytnici u polyfunkčního objektu „Kotovo“ napojí prostřednictvím okružní křižovatky na komunikaci č. I/69 (výpadovka na Zlín).