Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Byznys

DUDR TOOLS spustil unikátní zdravotní program pro své zaměstnance

Sazovický výrobce pilových pásů DUDR TOOLS vyhlašuje rok zdraví. Cílem je motivovat zaměstnance k péči o zdraví a snížení úrazovosti. Program zahájil školením první pomoci pro pracovníky z výroby. Dalšími součástmi budou pohybové aktivity, služby fyzioterapeuta, vylepšování ochranných prostředků a individualizovaný přístup k bezpečnosti práce.

Společnost Dudr Tools zaznamenala v roce 2022 čtyřicet devět zápisů do knihy úrazů. „Vyšší úrazovost plyne z nárůstu počtu nových zaměstnanců. Jednalo se o úrazy lehké a středně těžké, v každém případě jim ale do budoucna chceme více předcházet,“ uvedl výkonný ředitel Ondřej Turecký.

Právě prevenci vzniku úrazů a posílení zdraví svých zaměstnanců si Dudr Tools stanovil jako jednu z priorit letošního roku. V rámci projektu Rok zdraví připravil řadu aktivit ke snížení úrazovosti a k motivaci k péči o zdraví. Pomyslným startem se stal speciální kurz zážitkové první pomoci, kterého se 22. února zúčastnilo 24 zaměstnanců z výroby. Na velmi realisticky nasimulovaných situacích připravených firmou PROakce ve spolupráci se SIC Zlín si mohli vyzkoušet své reakce a správné postupy při různých zdravotních obtížích – bezvědomí, infarktu, řezných zraněních a dalších. „Do budoucna plánujeme taková školení i pro další pracovníky, včetně lidí z kanceláří a řidičů. Vše jim bude přizpůsobeno na míru,“ doplnil Ondřej Turecký.

Zaměstnanci budou také motivováni k tomu, aby sami aktivně přinášeli nápady, jak se vyhnout úrazům. „Vycházíme z toho, že nejlepším zdrojem námětů na zlepšení procesů jsou ti, kteří se stroji, přípravky a výrobky denně pracují.“ Souběžně pracuje vedení firmy dlouhodobě na vylepšení ochranných prostředků, jako jsou rukavice, obuv nebo předloketní chrániče. Vyšší důraz se bude klást také na pohovory s bezpečnostním technikem, vyšetřování úrazů a následné stanovování nápravných opatření s cílem zabránit jejich opakování.

Pozornost bude zaměřena i na celkovou péči o zdraví, včetně dodržování pitného režimu, doplňování vitaminů a důrazu na pohybové aktivity. Zaměstnanci Dudr Tools se budou moci například zúčastnit společného bruslení, vyrazit na cyklovýlet nebo na sazovické koupaliště. Přímo na pracovišti se jim pak bude věnovat fyzioterapeut, který poradí, jak odbourat nevhodné pohybové stereotypy ve výrobě i v kanceláři.

Další informace a tipy mohou zaměstnanci čerpat z pravidelných newsletterů. Individuální pohovory budou nabídnuty lidem s dlouhodobými nebo opakujícími se zdravotními problémy. „Společným cílem všech aktivit je zasadit se o to, aby naši zaměstnanci trvale dbali o svou bezpečnost a zdraví,“ uzavřel Ondřej Turecký.

O firmě:

Společnost Dudr Tools patří mezi přední dodavatele pilových pásů na světě a spolupracuje s největšími dřevozpracujícími podniky nejen v České republice a na Slovensku, ale také ve 40 zemích po celém světě, kam směřuje 65 % produkce. Denně opustí výrobní halu v Sazovicích kolem 1000 ks pilových pásů různých rozměrů. V roce 2022 byl roční obrat firmy 180 mil. Kč. Společnost zaměstnává 111 pracovníků.